بخش هماتولوژی

 

نام بخش  لاتین:

 

hematology

مکان فیزیکی :

 

طبقه چهارم

تعداد تخت فعال:

 

27

رئیس بخش :

 

دکتر مجتبی قدیانی

معاون آموزشی بخش :

 

دکتر مهدی تبرائی

 

 

سرپرستار :

 

آرزو حقی

خدمات بخش :

 

شیمی درمانی-نمونه برداری مغز استخوان-تزریق انواع فراورده های خونی –

رنگ امیزی لام نمونه بیمار-تشخی

تلفن داخلی:

 

371-572

تلفن مستقیم:

 

23031371

ساعت ملاقات:

14:30الی16:30

 

پمفلت آموزشی 

مطالب آموزشی سرطان کبد.pdf

مطالب آموزشی تهوع و استفراغ شیمی درمانی.pdf

مطالب آموزشی سرطان پرستات.pdf

مطالب آموزشی سرطان پستان.pdf

غیر هوچکین.pdf

مولتیپل.pdf

هوچکین

 

بخش هماتولوژی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب