بخش گوارش

نام بخش لاتین:

 

Govaresh

مکان فیزیکی

 

طبقه ششم بیمارستان

تعداد تخت فعال

 

42

رئیس بخش

 

دکتر امیر صادقی

معاون آموزشی بخش

 

دکترنادری

معاون درمان بخش

 

دکتر سعید عبدی

 

 

خدمات بخش

اندوسکوپی،کلونوسکوپی،سینگل بالون،Eus،Tap  تشخیصی ودرمانی،مانومتری،ERCP

 

تلفن داخلی

 

376-377-585

تلفن مستقیم

 

23031376-23031377-23031585

ساعت ملاقات

 

14:30 لغایت 16:30

 

 

مطالب آموزشی 

زخم معده.pdf

 گاستریت.pdf

 بیماری های التهابی روده.pdf

خونریزی های گوارشی.pdf

هپاتیت.pdf

سیروز کبدی.pdf

خونریزی گوارشی.pdf

/uploads/88/2023/May/13/pf-gi-06 . کرون و کولیت اولسر.pdf

بخش گوارش

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب