بخش پیوند مغز استخوان

بخش پیوند مغز استخوان  بیمارستان آیت ا... طالقانی یکی از بخشهای فعال آموزشی و پژوهشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد که در طبقه چهارم بیمارستان واقع است.

این بخش دارای 20 تخت فعال می باشد.

رییس بخش : دکتر عباس حاجی فتحعلی

 

سرپرستار بخش : سرکار خانم کابلی 

 

حساب خیریه کمک به بیماران نیازمند پیوند مغز استخوان :

( بانک رفاه شعبه - بیمارستان آیت ... طالقانی - شماره حساب جاری 54241 به نام خیریه بخش پیوند مغز استخوان  )

 

مطالب آموزشی 

پیوند مغزاستخوان چیست.docx.pdf

مراحل پذیرش بیماران در بخش پیوند مغزاستخوان.pdf

مدارک لازم جهت بستری پیوند مغزاستخوان.pd

آنچه بیمار در زمان بستری باید به همراه داشته باشد.pdf

 

 

بخش پیوند مغز استخوان

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب