کلینیک شنوایی شناسی در ساختمان درمانگاه بیمارستان و در راهروی سوم واقع شده است و همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 14 آماده ارائه خدمات می‌باشد.

خدمات قابل ارائه در کلینیک شنوایی شناسی:

 

1- ارزیابی شنوایی نوزادان (OAE)

2- انجام آزمون پاسخ شنیداری ساقه مغز (ABR)

3- انجام آزمون پاسخهای پایدار شنوایی( ASSR)

4- انجام آزمون الکتروکوکلئوگرافی(EcochG  )

5- انجام آزمون بررسی عملکرد شیپور استاش (ETFT)

6- مشاوره و تجویز سمعک

7- تهیه قالبهای ضد آب و ضد صوت

 

جهت انجام آزمونهای روتین شنوایی( ادیومتری، تمپانومتری، اکوستیک رفلکس) از ساعت 8 الی 13 همه روزه به کلینیک شنوایی شناسی مراجعه فرمایید.

بقیه آزمونهای ذکر شده با تعیین وقت قبلی و هماهنگی جهت آمادگی بیمار انجام می‌گیرد، لذا جهت هماهنگی و تعیین وقت با شماره مستقیم 23031618 تماس گرفته و با کارشناس مربوطه هماهنگ فرمایید.

کلینیک شنوایی شناسی در ساختمان درمانگاه بیمارستان و در راهروی سوم واقع شده است و همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 14 آماده ارائه خدمات می‌باشد.

خدمات قابل ارائه در کلینیک شنوایی شناسی:

 

1- ارزیابی شنوایی نوزادان (OAE)

2- انجام آزمون پاسخ شنیداری ساقه مغز (ABR)

3- انجام آزمون پاسخهای پایدار شنوایی( ASSR)

4- انجام آزمون الکتروکوکلئوگرافی(EcochG  )

5- انجام آزمون بررسی عملکرد شیپور استاش (ETFT)

6- مشاوره و تجویز سمعک

7- تهیه قالبهای ضد آب و ضد صوت

 

جهت انجام آزمونهای روتین شنوایی( ادیومتری، تمپانومتری، اکوستیک رفلکس) از ساعت 8 الی 13 همه روزه به کلینیک شنوایی شناسی مراجعه فرمایید.

بقیه آزمونهای ذکر شده با تعیین وقت قبلی و هماهنگی جهت آمادگی بیمار انجام می‌گیرد، لذا جهت هماهنگی و تعیین وقت با شماره مستقیم 23031618 تماس گرفته و با کارشناس مربوطه هماهنگ فرمایید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب