تاریخچه: کتابخانه از سال 1358 تاسیس گردیده است.

 اهداف: ارتقاء سطح علمی مراجعین و مکانیزه کردن کتابخانه با استفاده از نرم افزار جامع کتابداری مثل پارس آذرخش جهت ورود اطلاعات و بازیابی آنها .

 جامعه مخاطبان: استازر، انترن، رزیدنت ، اتند، پرسنل (پرستار، بهیار و پرسنل بیمارستان) دانشجویان سایر رشته ها مثل شنوایی شناسی، گفتار درمانی، دانشجویان ارشد پرستاری، دانشجویان کتابداری (در کل محدودیتی در زمینه پذیرش مراجعین وجود ندارد.)

 معرفی مجموعه: کتابخانه دارای 1720 جلد کتاب لاتین در 1340 عنوان و 850جلد کتاب فارسی در 725 عنوان است، 330 جلد پایان نامه در این واحد موجود می باشد که فهرست نویسی شده و قابل بازیابی است. تعداد 75عنوان مجله لاتین و فارسی در این مرکز موجود می باشد. تعداد 280 عدد CD ژورنالها از سال 2003 تا کنون و همچنین بیش از 500 عنوان CD مربوط به کتابها  موجود می باشد.

 انواع خدماتی که کتابخانه ارائه می کند:

پاسخگویی به مراجعین،  امانت کتاب، مصاحبه مرجع جهت دسترسی مراجعه کننده به منبع مورد نیاز از جمله کارهای کتابخانه است. واحد سایت این مرکز با 30 عدد کامپیوتر بصورت آن لاین فعال است که سرچ مقالات، اسکن، رایت CD ، تهیه اسلایدهای آموزشی برای اتندینگ، کمک مراجعین در رفع مشکلات کامپیوتری آنها. CD های موجود در کتابخانه قابل دسترسی برای کاربران است و آنها می توانند هم در داخل سایت از آنها استفاده نموده و هم از آنها رایت کنند. سفارش کتاب و ژورنال که با همکاری روسای بخشها انجام می گیرد به این ترتیب که منابع مورد نیاز هر بخش و کتابهای text و reference با نظر رئیس بخش سفارش داده می شود. خرید از نمایشگاه در دو نوبت در سال انجام می گیرد.

ساعات کار کتابخانه:

سالن مطالعه:

تمام روزها حتی ایام تعطیل از ساعت 7 لغایت 22

مخزن کتاب:

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8-17

پنجشنبه از ساعات 8 الی 13

 

 

معرفی کتابخانه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب