محل اسقرار معاونت آموزشی بیمارستان:

واحد معاونت آموزشی در طبقه اول و جنب آنژیوگرافی قرار گرفته است .که شامل کتابخانه، سایت ، واحد  سمعی بصری ،سالن مطالعه،کلاس های آموزشی ،سالن همایش نور ، سالن کنفرانس مهر  و دفتر آموزش می باشد .

اهم فعالیتهای معاونت آموزشی به قرار ذیل است:

- مکاتبات اداری اعضای هیئت علمی

-‌ ارزشیابی یک ساله اعضای هیئت علمی توسط روسای بخشها، معاونت آموزشی وروسای بخشها و ارسال نتیجه آن به دانشگاه جهت ترفیعات سالیانه

-‌ تکمیل و دسته بندی نظرخواهی فراگیران در مورد اعضای هیئت علمی

-‌ انجام امور رفاهی فراگیران

-‌ تکمیل مدارک طرح محرومیت از مطب وتمام وقت جغرافیایی و شرکت در طرح کارانه

-‌ بررسی پرونده و مدارک اعضای هیئت علمی جهت ارتقاء مرتبه و ارسال آنها به دانشگاه در صورت اخذ امتیازات لازم

-‌ بررسی و تنظیم ساعات حضور و غیاب  و مرخصی اعضای هیئت علمی و ارسال آن به دانشگاه

 - آموزش دستیاران فوق تخصصی، دستیاران تخصصی، کارورزان، کارآموزانی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی می‌شوند .

این مرکز آموزش دستیاران تخصصی در رشته‌های دستیاران تخصصی «داخلی »، «قلب»، «ارتوپدی»، «بیهوشی»‌،‌»جراحی»،«‌ نوزادان»،«‌گوش و حلق وبینی»،«پاتولوژی»،‌ «رادیولوژی»، «داروسازی بالینی» ،«فک و صورت» «روانپزشکی»،«روانشناسی بالینی»،«پزشکی هسته ای »«زنان زایمان »را بر عهده دارد.

 آموزش دستیاران فوق تخصصی در رشته‌های « گوارش»، « هماتولوژی»،« جراحی عروق»، « نقص ایمنی» ،« غدد» نیز در این مرکز انجام می‌شود.

آموزش فلوشیپ در رشته‌های سایکوسوماتیک و ناباروری صورت می‌پذیرد.

آموزش کارورزان در دوره‌های -‌ داخلی -‌ جراحی – زنان – روان – قلب –گوش و حلق و بینی-ارتوپدی و  آموزش کارآموزان در دوره های ریفرم جراحی ریفرم گوارش ،غدد هماتولوژی، قلب،  گوش و حلق و بینی ، روان و   زنان انجام می پذیرد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب