این بخش در طبقه اول  واقع در مجتمع آموزشی بیمارستان آیت ا... طالقانی  است و دارای 13  تخت می باشد.

بخش دیالیز مشغول سرویس دهی به بیماران سرپایی و بستری که نیاز به همودیالیز دارند می باشد.

تمامی واحد مجهز به سیستم RO لوله کشی آب مخصوص دیالیز است.

در هر شیفت کاری پرستاران تکنسین دیالیز مشغول به کار می باشند همچنین در شب ها و ایام تعطیل پرستاران به صورت آنکال آماده ارائه خدمات به بیماران اورژانسی می باشند.

 بیماران دیالیزی در روزهای فرد و زوج در شیفت های صبح و عصر  طبق برنامه در این مرکز تحت همودیالیز قرار می گیرند.

رییس بخش : دکتر محمد حسن قدیانی

سرپرستار: معصومه ملک محمدی

شماره تماس مستقیم بخش : 23031269-
23031369

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب