EDO

EDO

دفتر توسعه آموزش بالینی

دسته بندی :‌ 94

جناب آقای دکتر محمد حسنی : مدیر دفتر توسعه آموزش بالینی 

سرکار خانم دکتر مینو یغمایی : دبیر کمیته توسعه آموزش بالینی

 

  اعضای کمیته :

 

 

جناب آقای دکتر محمد پیشگاهی : متخصص جراحی عمومی :                                          dr.mohammadpishgahi@gmail.co    

جناب آقای دکتر امیر مهرور : متخصص ارتوپدی :                                                                 mehrvaramir1360@gmail.com

سرکار خانم دکتر مینو یغمایی : کتخصص جراحی زنان و زایمان :                                                           drfyasss@yahoo.com

سرکار خانم دکتر فاطمه میر ابوطالبی :  متخصص داخلی :                                                      fatemeh.mir1368@gmail.com

سرکار خانم دکتر صدیقه حسینی : فلوشیپ نازایی :                                                                   s_s_hoseini58@yahoo.com 

سرکار خانم دکتر مریم پرویزی : متخصص پاتولوژی :                                                               mariam_parvizi@yahoo.com

جناب آقای دکتر علی خردمند : متخصص روانپزشکی :                                                          dr.alikheradmand@yahoo.com

سرکار خانم دکتر محبوبه اسدی امیری : متخصصmahboobe_farvardin                                                                     :ENT@

جناب آقای دکتر سینا سالاری : فوق تخصص خون و سرطان بالغین :                                              salari.sina52@gmail.com 

سرکار خانم دکتر سایه پرخیده : فوق تخصص خون و سرطان بالغین :                                    drsayehparkhideh@yahoo.com   

سرکار خانم دکتر فاطمه غیاثی : متخصص رادیولوژی :                                                                  ghiasi_f2006@yahoo.com

سرکار خانم دکتر صدیقه اخلاقی : متخصص داخلی :                                                                sedighakhlaghi@yahoo.com

 

 

شرح وظایف : 

 

1- ارزیابی وضعیت موجود برنامه های آموزشی بیمارستان ( گزارش صبحگاهی ، ژورنال کلاب ، کلاس ها و ... )

2- برگزاری منظم جلسات شورای آموزشی بیمارستان 

3-همکاری در توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

4-برگزاری کارگاه های عمومی آموزشی پزشکی 

5- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهشی در آموزش 

6- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند های یاددهی

7-یادگیری ، اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

8- اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی 

9- شناسایی افراد / فرایند های برتر آموزشی بیمارستان 

 

 کارشناس مسئول : سرکار خانم فاطمه محمدزاده : کارشناس ارشد آموزش پزشکی 

 

   اهداف کمیته : 

 

1- تشویق و تسهیل در امر انجام دانش پژوهی آموزشی 

2- ترویج استفاده از روش های نوین آموزش پزشکی 

3- ترویج استفاده از روش های مختلف سنجش در آموزش پزشکی 

4- آشنایی اعضای هیات علمی و فراگیران با استدلال بالینی 

5- برنامه ریزی جهت انجام ارزشیابی برنامه های آموزش

 

برنامه عملیاتی کمیته : 

 

1-تشکیل جلسات متعدد EDO در راستای روش های نوین آموزش و سنجش 

2- برگزاری دوره های استدلال بالینی برای کارآموزان و کارورزان توسط گروه های آموزشی 

3- برگزاری جلسات EDO در راستای آموزش و به کارگیری روش های گوناگون ارزیابی فراگیران 

4- برگزاری جلسات EDO در راستای آموزش و به کارگیری روش های گوناگون آموزش فراگیران 

 

فرایند گردش : برگزاری جلسات به صورت ماهیانه 

کارگاه های در حال اجرا:

آموزش درمانگاهی ، گراند راند ( در مورخه 7/26 توسط استاد خردمند ) ژورنال کلاب ( در مورخه 7/5 توسط استاد خانم دکتر یغمایی ) 

 

کارگاههای برگزار شده : 

 

1- تجزیه و تحلیل نتایج آزمون سوالات چند گزینه ای MCQ

2- کارگاه MINI CEX

3-آسکی

4- pmp

5-KFP

6-آزمون های استدلال بالینی 

7-نحوه تهیه راهنمای مطالعه 

8- CPR

9-گزارش صبحگاهی 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب