هیئت علمی

هیئت علمی

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

دسته بندی :‌ 39

آقای دکتر محمد رضا مشاری

دانشیار

دکترای تخصصی پزشکی/بیهوشی
آقای دکتر محمد حسنی

دانشیار

دکترای تکمیلی تخصصی فلوشیپ،جراحی عروق و تروما
آقای دکتر شهرام علمداری  دانشیار دکترای فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم

آقای دکتر محسن کرمی      

دانشیار

فلوشیپ ارتوپدی اطفال

آقای دکتر محمد رضا میناتور سجادی 

دانشیار

فلوشیپ جراحی زانو

آقای دکتر رضا زندی 

دانشیار

فلوشیپ جراحی هیپ و لگن 

آقای دکتر امین کریمی

استادیار

متخصص ارتوپدی

آقای دکتر امیر مهرور

استادیار

متخصص ارتوپدی

آقای دکتر محمد علی اخوت پور 

دانشیار

فلوشیپ جراحی دست 

خانم دکتر مهشید مهدیزاده

استاد

فوق تخصص انکولوژی اطفال

خانم دکتر مستانه داهی

دانشیار

متخصص بیهوشی

خانم دکتر مریم وثوقیان 

دانشیار

متخصص بیهوشی

خانم دکتر سوده طبشی 

استادیار

متخصص بیهوشی

خانم دکتر شیده دبیر

استاد

متخصص بیهوشی

خانم دکتر فیروزه مددی 

استادیار

متخصص بیهوشی

خانم دکتر میترا رفیع زاده

استادیار

متخصص آسیب شناسی

خانم دکتر ژاله محسنی فر

دانشیار

متخصص آسیب شناسی

خانم دکتر مریم پرویزی 

استادیار

متخصص آسیب شناسی

آقای دکتر حمید رضا احدی

استادیار

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

آقای دکتر سید علی مرعشی

دانشیار

متخصص جراحی عمومی و عروق

آقای دکتر امیر حسن ربانی

استادیار

فلوشیپ پیوند اعضاء

آقای دکتر محمد پیشگاهی 

استادیار

متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر علی اکبر بیگی 

دانشیار

فلوشیپ جراحی عروق

آقای دکتر عبداله فرهادی نسب

دانشیار

متخصص روانپزشکی

آقای دکتر محمد رضا نیک شعار 

دانشیار 

فلوشیپ جراحی کولورکتال

خانم دکترفهیمه اخلاقی 

استاد

متخصص جراحی فک و صورت 

خانم دکتر فرشته کمانی 

دانشیار

متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر صدیقه السادات اخلاقی

استادیار

متخصص بیماریهای داخلی

خانم دکتر آناهیتا امیرپور 

استادیار

فوق تخصص روماتولوژی

خانم دکتر فخرالسادات انارکی

دانشیار

فلوشیپ جراحی کلورکتال

خانم دکتر پونه دهقان 

دانشیار 

متخصص رادیولوژی

خانم دکتر فاطمه السادات میر ابوطالبی

استادیار

متخصص بیماریهای داخلی

آقای دکتر سید شهاب بنی هاشم 

استادیار

فلوشیپ سایکو سوماتیک

آقای دکتر سید حسن لنگری

استادیار

متخصص رادیولوژی 

آقای دکتر علی خردمند 

دانشیار

متخصص روانپزشکی

آقای دکتر مهرداد مقیمی

دانشیار

متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر علیرضا شمسی

استادیار

فلوشیپ سایکوسوماتیک

خانم دکتر حمیده رحمانی سراجی

استادیار

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

خانم دکتر شیوا ایلیائی

استادیار

متخصص روانپزشکی

خانم دکتر آزاده مظاهری میبدی

استادیار

فلوشیپ روانی جنسی

خانم دکتر سمیه معتضدیان 

استادیار

فلوشیپ سایکوسوماتیک

خانم دکتر مروارید نیشابوری

استادیار

متخصص روانپزشکی

خانم دکتر دینا جلالوند

استادیار

متخصص رادیولوژی

خانم دکتر ساغر صالحپور

استاد

فلوشیپ نازایی

خانم دکتر عصمت باروتی

استاد

متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر نسرین سحرخیز

دانشیار

فلوشیپ نازایی

خانم دکتر فخرالملوک یاسائی

استاد

متخصص زنان و زایمان 

خانم دکتر مینو یغمایی 

استاد

متخصص زنان و زایمان 

خانم دکتر سودابه درویش نارنج بن 

استادیار

متخصص زنان و زایمان 

خانم دکتر صدیقه حسینی 

دانشیار

فلوشیپ نازایی

خانم دکتر آزاده شعبانی

استادیار

متخصص زنان و زایمان 

آقای دکتر امیر حسین عابدی یکتا

استادیار

متخصص پزشکی ورزشی

آقای دکتر محمد حسبی 

استادیار

متخصص پزشکی ورزشی

آقای دکتر فریدون عزیزی

استاد

فوق تخصص غدد

آقای دکتر نوید سعادت

دانشیار 

فوق تخصص 

آقای دکتر فرهاد حسین پناه 

دانشیار

فوق تخصص غدد

آقای دکتر سیامک معینی 

دانشیار

فوق تخصص غدد

خانم دکتر نفیسه فقیه

استادیار

فلوشیپ انکولوژی زنان 

خانم دکتر پریسا طاهری تنجایی

دانشیار

متخصص طب سالمندان 

خانم دکتر فرزانه سروقدی 

دانشیار

فوق تخصص غدد

آقای دکتر مجید ولی زاده

استاد

فوق تخصص غدد

آقای دکترحسین بهنیا 

استاد

متخصص جراحی فک و صورت 

آقای دکتر اسماعیل قیداری

دانشیار 

فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی

خانم دکتر مرسده کروندی

دانشیار

فلوشیپ اکو کاردیوگرافی 

آقای دکتر محمد رضا بیرانوند

دانشیار

متخصص بیماریهای قلب و عروق

آقای دکتر سید رضا فاطمی

دانشیار

فوق تخصص گوارش

آقای دکتر نصرت ا... نادری

دانشیار

فوق تخصص گوارش

آقای دکتر محمد رضا زالی 

استاد

متخصص گوارش 

خانم دکتر افسانه شریفیان 

دانشیار 

فوق تخصص گوارش 

آقای دکتر سعید عبدی 

دانشیار 

فوق تخصص گوارش

آقای دکتر امیر صادقی

دانشیار

فوق تخصص گوارش 

آقای دکتر محمد جواد احسان اردکانی 

استاد

فوق تخصص گوارش 

آقای دکتر حمید اسدزاده عقدائی

دانشیار 

فوق تخصص گوارش 

آقای دکتر بهروز براتی 

دانشیار

فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی

آقای دکتر علی گلجانیان تبریزی

دانشیار

فلوشیپ جراحی سینوس وبینی

خانم دکتر محبوبه اسدی 

استادیار

متخصص گوش و حلق و بینی 

خانم دکتر متین قاضی زاده

دانشیار

فلوشیپ جراحی سینوس و بینی 

آقای دکتر محمد حسن قدیانی 

استاد

فوق تخصص نفرولوژی 

خانم دکتر مژگان فروتن 

استادیار

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین 

آقای دکتر حمید رضوانی 

دانشیار

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

آقای دکتر مجتبی قدیانی 

دانشیار

فوق تخصص خون و سرطان بالغین 

خانم دکتر سایه پرخیده 

استادیار 

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

آقای دکتر سینا سالاری 

دانشیار 

فوق تخصص خون وسرطان  بالغین

آقای دکتر مهدی تبرائی 

استادیار

فوق تخصص خون وسرطان بالغین

آقای دکتر عباس حاجی فتعلی 

استاد

متخصص هماتولوژی

خانم دکتر کتایون نجفی زاده 

دانشیار 

فوق تخصص ریه 

آقای دکتر عباس مسجدی 

دانشیار 

گروه روانشناسی بالینی 

خانم دکتر مریم بختیاری 

استاد 

گروه روانشناسی بالینی

آقای دکتر امیر سام کیانی مقدم 

استادیار

گروه روانشناسی بالینی 

خانم دکتر بنفشه مهاجرین ایروانی

استادیار 

گروه روانشناسی بالینی

خانم دکتر هدی دوس علی وند 

استادیار 

گروه روانشناسی بالینی

آقای محمد نوری 

مربی روانشناسی 

گروه روانشناسی بالینی 

آقای دکتر مهدی تولایی 

استادیار 

فلوشیپ جراحی کلورکتال 

آقای دکتر حسام الدین اقلیمی 

استادیار 

فلوشیپ جراحی پیوند اعضاء 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب