درمانگاه شیمی درمانی بیمارستان طالقانی با حضور متخصصین با تجربه  و کارشناسان زبده همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 7:30 لغایت  13:30مشغول ارائه خدمات به  بیماران عزیز می باشد.

تلفن تماس بیماران با واحد:   23031624  

 نحوه نوبت دهی به بیماران: نوبت دهی به بیماران به صورت تلفنی و حضوری انجام می گیرد.

 

خدمات درمانگاه شیمی درمانی : تزریق داروهای شیمی درمانی و بیوپسی و اسپیراسیون  مغز استخوان

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب