نام بخش  لاتین:

 

NICU

مکان فیزیکی :

طبقه چهارم 

تعداد تخت فعال :

18

رئیس بخش :

دکتر 

   

معاون درمان بخش :

دکتر 

سرپرستار :

خانم

خدمات بخش :

1. عفونت های دوران نوزادی ( عفونت خون، مننژیت، پنومونی، عفونت های موضعی و غیره )

2. زردی های دوران نوزادی ( تعویض خون، تزریق خون، فتوتراپی ،درمان های خوراکی زردی و غیره )

3. نارسایی های تنفسی دوران نوزادی ( تزریق سورفاکتانت، گذاشتن چست تیوپ و غیره )

4. نوزادان نارس، مخصوصاً با وزن کمتر از 1000 گرم ( فراهم آوردن شرایط محیطی مناسب، تغذیه، تغذیه وریدی و غیره )

5. تمامی نوزادان محتاج تهویه مکانیکی به هر علتی ( HMD ، TTN ، آسپیراسیون کلرنیوم،عفونت های ریوی، سندرم های نشت هوا، آترزی ریوی ، هرنی های دیافراگماتیک و سایر موارد )

6. بیماری های قلبی دوران نوزادی که محتاج جراحی نباشند.

7. موارد جراحی های دوران نوزادی قابل انجام در سطح امکانات بیمارستان.

8. موارد PPHN وcld

9. بیماری های متابولیک و غددی قابل درمان دوران نوزادی ( هیپوگلیسمی، هیپو کلسمی، اختلالات سدیم و پتاسیم، CAH و غیره)

10. اختلالات سیستم عصبی مرکزی قابل درمان ( تشنج های دوران نوزادی، آسفیکسی های قبل و بعد از زایمان، میکرو و هیدروسفالی، مننگومیلوسل و غیره )

11. تمامی بیماری های دوران نوزادی که در سطح امکانات بیمارستان و بخش قابل درمان باشند.

 

تلفن داخلی:

308

تلفن مستقیم:

23031308

ساعت ملاقات:

از ساعت  2 الی 4 فقط پدر و مادر اجازه ورود دارند

 

مطالب آموزشی 

 زردی.pdf

مراقبت از نوزادان نارس.pdf

 عفونت دوره نوزادی.pdf

مراقبت های آغوشی.pdf

واکسیناسیون.pdf

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب