بخش نفرولوژی

 

نام بخش  لاتین:

 

نفرولوژی ( داخلی)

مکان فیزیکی :

 

طبقه اول 

 تعداد تخت  فعا ل:

 

12عدد

رئیس بخش :

 

دکتر علی پیرصالحی

 

 

معاون درمان بخش :

 

دکتر محمد حسن قدیانی

سرپرستار :

 

فخر السادات عباسی

خدمات بخش :

 

کلیه اقدامات طبی درمانی بیماریهای کلیه انواع اقدامات تشخیصی از قبیل بیوپسی کلیه همودالیز دیالیز صفاقی- پیوند کلیه

تلفن داخلی:

 

547-405

تلفن مستقیم:

 

02123031547

ساعت ملاقات:

 

14:30 لغایت :16:30

 

پمفلت آموزشی 

 

ترومبوز ورید عمقی_546573.pdf

سوند فولی.pdf

مراقب های بعد از بیوپسی کلیه.pdf

نارسایی کلیه_546576.pdf

بخش نفرولوژی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب