بخش غدد

نام بخش لاتین : Endocrine

مکان فیزیکی : بخش غدد زنان در طبقه دوم وبخش غدد مردان در طبقه سوم قرار دارد.

تعداد تخت فعال : تعدادتخت فعال جمعا 27 تخت که 16 تخت در بخش غدد زنان و11 تخت در بخش غدد مردان قرار دارد.

رییس بخش : دکتر شهرام علمداری -فوق تخصص غدد درون ریز و بیماریهای

معاون آموزشی بخش : خانم دکتر فرزانه سروقدی - فوق تخصص غدد درون ریز

معاون درمان بخش : آقای دکتر نوید سعادت- فوق تخصص غدد درون ریز

خدمات بخش : انجام تست های تشخیصی جهت تشخیص بیماریهای غدد درون ریز ومتابولیک-تنظیم قند خون بالا با تنظیم دوز انسولین -آموزش تزریق انسولین –آموزش و پیشگیری از عوارض دیابت-

تلفن داخلی : غدد مردان 364-557                غدد زنان 555-365

تلفن مستقیم : 23031555 غدد زنان  -23031557 غدد مردان

ساعت ملاقات :  همه روزه 16/30-  14/30

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب