بخش انکولوژی

 

نام بخش لاتین:

 

Oncology

مکان فیزیکی:

 

طبقه 

تعداد تخت فعال:

 

18 تخت

رئیس بخش:

 

دکتر مجتبی قدیانی

معاون آموزشی بخش:

 

دکتر مهدی تبرائی

معاون درمان بخش:

 

دکتر سینا سالاری

سرپرستار:

 

خانم عصمت محمدی

خدمات بخش:

انجام شیمی درمانی،بیوپسی مغز استخوان ،ترانسفوزیون فرآورده های خونی ،انجام PBS

 

تلفن داخلی:

 

336-538

تلفن مستقیم:

 

23031336-23031538

ساعت ملاقات:

14:30 لغایت 16:30

 

مطالب آموزشی 

مطالب آموزشی سرطان کبد.pdf

مطالب آموزشی تهوع و استفراغ شیمی درمانی.pdf

مطالب آموزشی سرطان پرستات.pdf

مطالب آموزشی سرطان پستان.pdf

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب