نام بخش  لاتین:

ICU

مکان فیزیکی :

 

تعداد تخت فعال :

 

رئیس بخش :

دکتر 

   

معاون درمان بخش :

 

سرپرستار :

 

خدمات بخش :

1-لوله گذتری تراشه 2      - تعبیه سی وی پی لاین و اندازه گیری آن 3- تعبیه کاتتر پلور  4- تعبیه شالدون 5 -مانیتورینگ بیماران   7- سونوگرافی بیمارن 8- تنظیم ست آپ ونتیلاتور   9- تعبیه سوند فولی   10-  تعبیه سوند معده   11-مراقبت ویژه بیماران شامل ساکشن و پایش همودینامیک بیماران

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

23031

ساعت ملاقات:

14:30 الی 16

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب