نام بخش  لاتین:

Orthopaedic ward

مکان فیزیکی :

طبقه ی دوم بال شرقی

تعداد تخت فعال:

49

رئیس بخش :

دکتر محمدرضا میناتور سجادی

معاون آموزشی بخش :

جناب آقای دکتر میناتور سجادی

معاون درمان بخش :

کتر علی اخوت پور

سرپرستار :

سهیلاعابدین پور

خدمات بخش :

جراحی ودرمان های مفاصل –تعویض مفصل هیپ –تعویض مفصل زانو- درمان وجراحی انواع شکستگی های استخوان-جراحی تخصصی استخوان ستون مهره ها –جراحی ACL،PCL،LCL،MCL-پیوند بافت استخوان –انجام جراحی های فوق تخصص دست

تلفن داخلی:

294-595

تلفن مستقیم:

23031294-23031595

ساعت ملاقات:

14:30لغایت 16:30


پمفلت آموزشی 

 

 شکستگی اینتر تروکانتریک.pdf

 پلاتین_546502.pdf

 شکستگی ترقوه.pdf

 شکستگی ران.pdf

 شکستگی ساق پا.pdf

شکستگی لگن.pdf

 تعویض مفصل ران.pdf

تعویض مفصل زانو.pdf

 پمفلت زخم فشاری.pdf

 مراقبت از گچ.pdf

 رباط صلیبی.pdf

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب