جناب آقای دکتر محمدرضا مشاری

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

 

مرتبه علمی : دانشیار

رزومه:https://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Moshari

تلفن تماس : 23031382

     فکس :  22432570

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب