واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان طالقانی

(Taleghani Hospital clinical  Research Development unit (Taleghani-HRDC

 

 

رئیس بیمارستان : جناب آقای دکتر محمد رضا مشاری

 

ریئس واحد : جناب آقای دکتر محمد حسنی

 

مدیر پژوهشی :  جناب آقای دکتر علی خردمند

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب