بیماران محترم می توانند جهت اخذ نوبت درمانگاه مورد نظر،  برای روزهای آینده ، همه روزه با شماره تلفن  23031505- 021 تماس حاصل نمایند.

همراه داشتن کارت ملی در هنگام مراجعه به پذیرش درمانگاه الزامی است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 23031601 _021  واحد اطلاعات درمانگاه تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت کد سه رقمی پزشک مورد نظر خود و سهولت استفاده از نوبت دهی تلفنی:  اینجا  کلیک کنید.

جهت استفاده از سامانه نوبت دهی اینترنتی به آدرس:  http://taleghani.nobat.sbmu.ac.ir  مراجعه نمایید.

جهت استفاده از سامانه نوبت دهی اینترنتی در داخل بیمارستان به آدرس:  http://nobat.tal.net  مراجعه نمایید.

 

 

نام درمانگاه/ایام هفته

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

صبح

عصر یا ویژه

صبح

عصر یا ویژه

صبح

عصر یا ویژه

صبح

عصر یا ویژه

صبح

عصر یا ویژه

صبح

جراحی پلاستیک 

 شروع نوبت دهی ساعت :7:45 صبح

 

 

 

 

-

دکتر امینی

-

 

دکتر امینی

 

-

-

فک و صورت

 

شروع نوبت دهی ساعت :7:30صبح 

گروه پزشکان فک و صورت 

-

 

 

گروه پزشکان فک و صورت

 

 

-

 

-

-

گروه پزشکان

فک و صورت

 

گروه پزشکان فک و صورت

-

 

گروه پزشکان فک و صورت

دندانپزشکی 

 

 

دکتر رضوانی  دکتر غلامی

 

 

 

دکتر رضوانی  دکتر غلامی

 

 

 

دکتررضوانی  دکتر غلامی

 

 

 

دکتررضوانی  دکتر غلامی

 

 

 

 

 

دکتررضوانی  دکتر غلامی

 

 

 

دکتررضوانی  دکتر غلامی

 

درمانگاه زنان 

شروع نوبت دهی : 8:00 صبح

گروه دکتر صالح پور

-

گروه دکتر سحرخیز

 

 

دکتر فقیه

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

گروه دکتر باروتی

 

 

دکتر شعبانی  

 

 

گروه دکتر یغمایی

 

 دکتر فقیه

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه دکتر یاسایی -

گروه دکتر فقیه

 

 

گروه پزشکان زنان 

 

دکتر حاجیزاده

 

گروه پزشکان زنان 

 

واکسینا سیون و سلامت خانواده

 

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

 

بیهوشی

شروع نوبت دهی ساعت :9:00 صبح

 

گروه دکتر داهی

 

دکتر داهی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه دکتر دبیر

 

دکتردبیر

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه دکتر مشاری

 

دکتر مشاری

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه دکتر وثوقیان

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

دکتر وثوقیان

 

گروه دکتر طبشی

 

 

دکتر طبشی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

دکتر آرین نیک

ارتوپدی :

شروع نوبت دهی :8:15 صبح

 

گروه دکتر طالبی :

 

 

دکتر مهرور

شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه دکتر سجادی(زانو)-

دکتر اکبری اقدم

 

گروه دکتر زندی

 

گروه دکتر مهرور

 

 دکتر طالبی

شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه دکتر اخوت پور(دست)

 

 

-

گوارش ،

 شروع نوبت دهی ساعت 7:30صبح 

دکتر شاهرخ

دکتر حاتمی

دکتر حاتمی-دکتر احسانی (یک هفته در میان)

 

 

دکتر فاطمی - دکتر فروتن (یک هفته درمیان )

-

گروه دکتر شریفیان-دکتر عبدی (یک هفته درمیان)

دکتر عبدحق

دکتر نادری 

 

دکتر کتابی

دکتر کتابی 

 

کبد

 

-

دکتر حاتمی

-

-

دکتر شاهرخی 

 

( بیماریهای التهابی گوارش ، صبح )

-

-

دکتر حاتمی 

-

-

-

 

سلول درمانی  ، شروع نوبت دهی ساعت :10:00صبح 

 

-

-

-

 

گروه دکتر حاجی فتحعلی

 

-

 

-

دکتر حاجی فتحعلی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

-

 

عفونی ، 

شروع نوبت دهی ساعت :.....صبح 

 

-

-

دکتر علیزاده

-

-

-

-

-

-

-

-

 

اطفال :

شروع نوبت دهی ساعت : 8:30 صبح 

 

-

 

 

دکتر شفیعی

دکتر مهری

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00(زیر 6 ماه)

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

دکتر شفیعی

 

 

دکتر مهری (زیر 6ماه)

دکتر حاجی معینی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00 (قلب اطفال)

دکتر شفیعی

اورولوژی :

 شروع نوبت دهی ساعت :9:00صبح 

-

دکتر علامه

:شروع نوبت دهی ساعت :13:30 

 

-

 

دکتر قائدی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

دکتر قائدی

-

 

-

 

دکتر عابدی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

-

 

طب سالمندان ، شروع نوبت دهی ساعت : 8:00 صبح

 

دکتر طاهری

-

-

-

دکتر طاهری

 

-

-

-

-

-

-

قلب ،

 شروع نوبت دهی ساعت : 8:15 صبح

گروه دکتر بیرانوند

 

دکتر شیبانی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه دکتر

قیداری

دکتر

قیداری

:شروع نوبت دهی ساعت :15:00

گروه دکتر

شیبانی

دکتر حسینی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه دکتر

قیداری

دکتر

قیداری

:شروع نوبت دهی ساعت :15:00

گروه

دکتر

جعفری - دکتر حسینی

-

گروه

دکتر

حسینی

 

طب فیزیکی

 

دکتر بلند نظر 

 

 

-

 

 

دکتر بلند نظر

-

-

 

دکتر بلند نظر

-

 

پزشکی ورزشی شروع نوبت دهی ساعت :8:00 صبح

 

دکترعابدی یکتا

-

دکتر پورسعید

-

دکترحسبی

-

دکتر

عابدی یکتا

 

-

دکتر

حسبی

 

-

دکتر پور سعید

 

داخلی مغز و اعصاب ، شروع نوبت دهی ساعت : 8:00 صبح

 

دکتر

بخشنده مقدم

 

   

دکتر

بخشنده مقدم

-

   

دکتر

بخشنده مقدم

-

 

 

اختلالات کف لگن ،

شروع نوبت دهی ساعت :8:00صبح 

 

-

-

گروه دکتر درویش

-

-

-

-

-

 

-

-

 

نوار مغزی EEG

 

-

-

-

-

کارشناس 

-

-

-

-

-

کارشناس 

 

جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات ، 

    دکتر محسنی

 

   

 

دکتر محسنی :

شروع نوبت دهی ساعت :11:45

 

-

-

-

 

جراحی عمومی ، شروع نوبت دهی ساعت : 7:45 صبح

گروه دکتر

کمانی

 

دکتر پیشگاهی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:30

گروه دکتر ربانی

 

 

 

 

دکتر صمصامی 

 

 

 

 

 

دکتر پیشگاهی

دکتر اقلیمی 

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

 

جراحی عرو ق ، شروع نوبت دهی ساعت :8:00صبح 

 

گروه دکتر حسنی

گروه دکتر بخشایی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

گروه دکتر فراهانچی

دکتر فراهانچی 

-

گروه دکتر مرعشی

دکتر فراهانچی :شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه دکتر بخشایی

-

-

 

جراحی کبد مجاری صفراوی و پیوند اعضا ، شروع نوبت دهی ساعت :8:00صبح 

 

-

-

-

-

گروه دکتر ربانی 

دکتر اقلیمی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00 

گروه دکتر اقلیمی

-

-

-

-

 

گوش و حلق و بینی ،

 شروع نوبت دهی ساعت :7:30صبح 

 

دکتر متین قاضی زاده

 

گروه

 دکتر میرزاده ( بیماریهای حنجره)

 

گروه

دکتر

گلجانیان

 

گروه

دکتربراتی

دکتر اسدی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

(به جز هفته دوم ماه)

گروه دکتر اسدی 

 

 

 

 

شنوایی سنجی  

 

کارشناس 

 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

 

گفتار درمانی

 

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

-

کارشناس 

 

 

غدد ،

شروع نوبت دهی ساعت :7:45صبح 

 

گروه

دکتر

حبیبی معینی

 

 

-

 

گروه

دکتر

ولی زاده

-

-

دکتر عبدی 

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

گروه

دکتر

سروقدی

-

گروه

دکتر

حسین پناه

-

نمونه برداری سوزنی تیروئید

FNA

 

آنکولوژی زنان

شروع نوبت دهی ساعت : 8:00 صبح

 

-

-

-

-

-

-

گروه دکتر فقیه

-

-

-

 

 

تغذیه

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

 

دکتر حجازی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

دکتر نصرالله زاده

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

-

دکتر زاهدی

-

 

دکتر حکمت دوست

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

 

بیماریهای حنجره 

 

-

 

دکتر مجتبی میرزاده

 

 

-

-

   

 

 

 

 

چاقی ،

شروع نوبت دهی ساعت :9:00صبح 

 

-

-

-

-

دکتر بنی هاشم

 

-

-

-

-

-

-

 

ریه ،

شروع نوبت دهی ساعت :8:30صبح 

 

-

-

 

          دکتر نجفی زاده  

 

 

پزشکی قانونی شروع نوبت دهی ساعت : 8:00 صبح

 

-

-

دکتر داوری

-

 

-

 

 

 

 

دکترداوری

هماتولوژی ،شروع نوبت دهی ساعت :7:30صبح 

گروه

دکتراحدی

دکتر رحمانی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

-

دکتر احدی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه

دکترتبرایی

  -

دکتررحمانی

دکتر سالاری

دکتر رضوانی

دکتر احدی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

گروه

دکترقدیانی

دکتر رحمانی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

-

 

پیوندمغزاستخوان ،شروع نوبت دهی ساعت :8:00صبح 

 

دکتر سحر پرخیده

-

گروه دکتر

مهدیزاده

 

-

-

دکتر سحر پرخیده 

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

دکتر سایه

پرخیده

-

-

-

-

 

شیمی درمانی

 

کارشناس درمانگاه

 

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

کلیه ،

شروع نوبت دهی ساعت :10:30صبح 

گروه

دکتر

قدیانی

 

دکتر

قدیانی

:شروع نوبت دهی ساعت :14:45

گروه

دکتر

قدیانی

دکتر

قدیانی

:شروع نوبت دهی ساعت :14:45

دکتر فاضل

دکتر قدیانی

:شروع نوبت دهی ساعت :14:45

دکتر محسنی

دکتر قدیانی

:شروع نوبت دهی ساعت :14:45

گروه

دکتر قدیانی

 

دکتر

قدیانی - دکتر محسنی

:شروع نوبت دهی ساعت :14:45

گروه

دکتر

قدیانی - دکتر فاضل

روانپزشکی ، شروع نوبت دهی ساعت :9:00صبح 

 

 

دکتر معتضدیان

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

دکتر

خردمند -دکتربنی هاشم

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

دکتر معتضدیان

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

دکتر فرهادی نسب -

دکتر مظاهری

دکتر شمسی - دکتر ایلیایی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 دکتر ایلیایی

 

دکتر

شمسی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

 

نقص ایمنی ، شروع نوبت دهی ساعت :8:30صبح 

 

 

 

دکتر ابطحیان

 

-

 دکتر ابطحیان

-

دکتر ابوالقاسمی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

-

 

-

 

روانشناسی : 

شروع نوبت دهی ساعت :9:00صبح 

 

دکتر دوس علی وند

دکتر دوس علی وند

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

دکتر خضرائی

دکتر کیانی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

آقای نوری

دکتر معادی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

دکتر کیانی 

دکتر کیانی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

دکتر مهاجرین

دکتر مهاجرین

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

-

 

کلینیک حافظه ، شروع نوبت دهی ساعت :8:00صبح 

 

دکتر طاهری

 

-

 

-

دکتر طاهری

 

 

 

-

 

-

 

 

داخلی ،

شروع نوبت دهی  ساعت :10:00صبح

 

دکتر ترابی

 

 

دکترسرشتی

 

 

     دکتر اخلاقی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

دکتر ترابی

 

 دکتر سرشتی

 

دکتر ترابی

دکتر ترابی

:شروع نوبت دهی ساعت :13:00

 

 

جراحی کولورکتال ،شروع نوبت دهی ساعت : 8:00 صبح

 

-

-

گروه دکتر انارکی

-

 

دکتر صمصامی

گروه دکتر نیک شعار

-

-

 

-

 

جراحی ترمیمی ، شروع نوبت دهی ساعت :8:15صبح 

 

-

-

گروه دکتر مقیمی

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

روماتولوژی ، شروع نوبت دهی ساعت :.....صبح 

 

 

 

 

 

 

  

 

دکتر امیر پور

 

-

-

 

-

 

-

 

سلامت جنسی ، شروع نوبت دهی ساعت :9:00صبح 

 

دکتر مظاهری

-

-

-

دکتر مظاهری

-

-

-

-

-

-

 

ژنتیک پیوند  ، شروع نوبت دهی ساعت :8:00صبح

 

دکتر صیاد

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

دیابت 

 

 

گروه دکتر حبیبی معینی

 

گروه دکتر عبدی

 

 

 

گروه دکتر سروقدی

 

گروه دکتر عبدی

 

 

 

سایکوسوماتیک:

شروع نوبت دهی ساعت :9:00صبح 

 

 

دکترمعتضدیان

 

-

دکتر بنی هاشم

-

دکتر بنی هاشم

-

دکتر شمسی

-

دکتر بنی هاشم

-

دکتر معتضدیان

 

ترک سیگار و الکل T شروع نوبت دهی ساعت :9:00صبح 

 

 

-

-

-

دکتر خردمند

-

 

-

-

-

-

 

بیماری های التهابی روده

 

دکتر اسدزاده

-

-

-

دکتر اسدزاده

-

-

-

-

-

کارشناسان

 

پانکراتو بیلیاری

 

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

دکتر اسدزاده

-

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

-

 

IBS (سندروم روده تحریک پذیر)

 

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

-

شروع نوبت دهی ساعت :7:30صبح 
:شروع نوبت دهی ساعت :13:00
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب