خدمات واحد توسعه و تحقیقات بالینی

 

 مشاوره جهت طرح های تحقیقاتی

 

برگزاری کارگاههای توانمند سازی هیأت علمی

 

بررسی و داوری پروژه های تحقیقاتی

 

تصویب طرح های تحقیقاتی  و تنظیم قرارداد با پژوهشگران  بیمارستان طالقانی

 

 

انجام مشاوره آمار  و کمک به نوشتن پروپوزال های تحقیقاتی

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب