نام بخش  لاتین:

جراحی فک وصورت (Oral and Maxilofacial surgery)

مکان فیزیکی:

طبقه سوم

تعداد تخت فعال:

18 تخت

رئیس بخش :

دکتر فهیمه اخلاقی

معاون آموزشی بخش :

دکتر 

معاون درمان بخش :

 

سرپرستار :

 

خدمات بخش :

شامل عملهای جراحی غیر اورژانس-عملهای جراحی اورژانس وخدمات غیر جراحی میباشد

***عملهای جراحی غیر اورژانس شامل:

-عملهای جراحی ارتو گناتیک فک بالا وپایین.گونه وتمامی صورت –راینو پلاستی-سپتو پلاستی-سپتو راینو پلاستی

-عملهای مربوط به شکستگی های فک بالا وپایین-پیشانی وگونه ناشی از تروما

-ضایعات پاتولوزیک شامل کیستها-تومورهای خوش خیم وبدخیم

-عفونتهای ناحیه سر وگردن.دهان وفک وصورت

-ضایعات مادرزادی وتکاملی فک وصورت

-بستن شکاف کام ولب

-ایمپلنت دندانی

-بازسازی نواقص استخوانی وبافت نرم

-اصلاحات جراحی قبل از پروتز

-جراحی باز کردن راه هوایی مرتبط با خواب

-کندیلکتومی وکورونوئیدکتومی

***عملهای جراحی اورژانس شامل:

-تخلیه ابسه های صورت که در صورتی که درگیری راه هوایی داشته باشد در اتاق عمل ودر غیر این صورت به صورت اورژانسی در همان بخش اورزانس انجام می شود.

-خونریزی فعال سر وصورت وانجام بخیه سر وصورت

***خدمات غیر جراحی شامل:

بستن آچ بار-قالب گیری بستن الاستیک-IMF  کردن(ثابت کردن دو فک)-پانسمان

تلفن داخلی:

23031316-021/23031516-021

تلفن مستقیم:

316-516

ساعت ملاقات:

هر روزه ساعت 2/30 الی4/30

 
 
 
 
 

 

 

مطالب آموزشی 

مطالب آموزشی آبسه دندان.pdf

مطالب آموزشی جراحی ارتوگناتیک.pdf

مطالب آموزشی شکاف کام ولب.pdf

مطالب آموزشی شکستگی استخوان گونه.pdf

مطالب آموزشی شکستگی فک.pdf

مطالب آموزشی ضایعه پاتولژیک.pdf

 

جراحی فک و صورت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب