• تاریخ انتشار : 1403/02/08 - 10:23
  • بازدید : 442
  • تعداد بازدیدکننده : 387
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری کمیته کاهش کسورات

به گزارش روابط عمومی کمیته کاهش کسورات در روز شنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه 1403 با حضور ریاست بیمارستان دکتر محمد رضا مشاری ، مدیریت مرکز دکتر حسین بدخشان و اعضاء محترم کمیته در سالن همایش شفا برگزار گردید.

در این کمیته بررسی میزان تحقق مصوبات جلسه گذشته ، بررسی کسورات در آذر ماه سال 1402، بررسی کسورات بخش ریکاوری ، بررسی بیماران ترخیص با وضعیت رضایت شخصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • گروه خبری : اخبار بیمارستان
  • گروه خبری : 141570
کلمات کلیدی

تصاویر

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب