نام بخش لاتین:

psychiatry

مکان فیزیکی :

طبقه پنجم

تعداد تخت فعال :

24

رئیس بخش :

دکتر فرهادی نسب

   

معاون درمان بخش :

آقای دکتر خردمند

سرپرستار :

شهناز رودگلی نجاتی

خدمات بخش :

درمان بیماریهای روانپزشگی- کار درمانی-گروه درمانی-  شوک درمانی- روان درمانی

تلفن داخلی:

356-556

تلفن مستقیم:

-

   

 

مطالب آموزشی 

 

مطالب آموزشی اختلال اضطرابی.pdf

مطالب آموزشی اختلال وسواسی - جبری.pdf

مطالب آموزشی اسکیزوفرنی.pdf

مطالب آموزشی پمفلت دارو ضدجنون و تثبیت کننده خلق.pdf

مطالب آموزشی پمفلت دوقطبی.pdf

مطالب آموزشی پمفلت.افسردگی-1.pdf

 

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب