آزمایشگاه بیمارستان در دو بخش آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه اورژانس 

 با حضور متخصصین و کارشناسان مربوطه  همه روزه و به صورت شبانه

 روزی فعال می باشد.

تلفن تماس بیماران با واحد:23031257

 

در آزمایشگاه بیمارستان کلیه آزمایشات عمومی و تخصصی بانک

 خون بیوشیمی-  سرولوژی- ادرار و انگل- هماتولوژی-

میکروب شناسی- هورمون انجام می گردد.

       پیمانکار: آقای دکتر رشیدی

     ناظر فنی آزمایشگاه :آقای بهرام محمدی

     مسئول فنی آزمایشگاه :خانم دکتر فروغ منگلی

 

 

 

آزمایشگاه بیمارستان در دو بخش آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه اورژانس 

 با حضور متخصصین و کارشناسان مربوطه  همه روزه و به صورت شبانه

 روزی فعال می باشد.

تلفن تماس بیماران با واحد:23031257

 

در آزمایشگاه بیمارستان کلیه آزمایشات عمومی و تخصصی بانک

 خون بیوشیمی-  سرولوژی- ادرار و انگل- هماتولوژی-

میکروب شناسی- هورمون انجام می گردد.

       پیمانکار: جناب آقای دکتر هومن وثوق 

     ناظر فنی آزمایشگاه :جناب آقای بهرام محمدی

     مسئول فنی آزمایشگاه :سرکار خانم دکتر محسنی فر

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 23031601 _021  واحد اطلاعات درمانگاه تماس حاصل فرمایید.

جهت استفاده از سامانه نوبت دهی اینترنتی به آدرس:  http://taleghani.nobat.sbmu.ac.ir  مراجعه نمایید.

جهت نوبت تلفنی با شماره : 23031505 تماس حاصل فرمایید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب