دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧ - 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > ویژه پرسنل > در ارتباط با استانداردهای اعتباربخشی > راهنمای ارزیابی استاندارهای اعتباربخشی واحدهای اداری مالی  

راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحدهای اداری مالی

 

   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت پسماند           حجم فایل 4826 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد بهبود کیفیت           حجم فایل 4469 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد تدارکات           حجم فایل 4787 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی حقوق گیرنده خدمت           حجم فایل 4404 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد بهداشت حرفه ای           حجم فایل 4417 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد تغذیه           حجم فایل 4593 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدارک پزشکی           حجم فایل 4849 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مهندسی پزشکی           حجم فایل 4591 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری           حجم فایل 4901 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد رختشویخانه           حجم فایل 4668 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد فناوری اطلاعات           حجم فایل 4815 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت منابع انسانی           حجم فایل 4635 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد آتش نشانی           حجم فایل 4560 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد تاسیسات           حجم فایل 4831 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد بهداشت محیط           حجم فایل 4868 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی کمیته های بیمارستان           حجم فایل 4584 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد ساختمان           حجم فایل 4775 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 230311 -021

پست الکترونیک: taleghani@sbmu.ac.ir