يکشنبه ٢٣ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > کتابخانه > قوانین و مقررات کتابخانه > عضویت  

مدارك مورد نياز برای عضويت :  

  • تكميل فرم عضويت
  •  دوقطعه عكس  
  • کپی کارت دانشجویی برای  دانشجویان که اعتبار آن توسط معاونت آموزشی دانشکده یا دانشگاه تأیید شده باشد.
  • کپی کارت ملی
  • کپی آخرین حکم کارگزینی ممهور به مهر کارگزینی برای کارکنان بیمارستان و  ارائه گواهی اشتغال به کار از معاونت آموزشی جهت اساتید. 

ارائه معرفینامه ازاعضای محترم هیات علمی جهت مراجعینی که بصورت مهمان ازکتابخانه استفاده می نمایند.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 230311 -021

پست الکترونیک: taleghani@sbmu.ac.ir