بخش جراحی عروق

 

نام بخش لاتین:

Vascular surgery department

مکان فیزیکی :

بخش جراحی عروق بیمارستان آیت الله طالقانی یکی از بخش های فعال آموزشی و پژوهشی ودرمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد که در طبقه سوم بیمارستان واقع است.

تعداد تخت فعال :

این بخش دارای 22 تخت فعال می باشد

رئیس بخش :

دکتر مرعشی

معاون آموزشی بخش :

دکتر

معاون درمان بخش :

دکتر 

 

 

خدمات بخش :

1-عمل های جراحی عروق باز یا اندوواسکولار –آنژیو گرافی و آنژیوپلاستی به صورت اورژانسی وغیر اورژانسی –جراحی های عروقی اورژانس شامل ایسکمی اندام –پای دیابتی –تروماهای عروقی –آنوریسمها(گشادی عروق)آئورت وسایر عروق محیطی وآنوریسهای کاذب ناشی ازآنژیوگرافی –جراحی عروق غیر اورژانس شامل :واریس –قطع کردن عضو به دنبال عدم خونرسانی وزخم پای دیابتی-دنده گردنی –تنگی کاروتید –پیوند عروقی –قطع اعصاب سمپاتیک در زمینه تعریق زیاد یا برگر –آنوریسمها –آمبولکتومی (برداشتن لخته موجود در عروق)-تعبیه کاتتر وعروق مصنوعی وفیستول جهت دیالیز

2- عملهای جراحی عمومی :شامل برداشتن تیروئید وپاراتیروئید-برداشتن پستان –برداشتن هرنوع توده بدخیم وخوش خیم در هر ناحیه از بدن –گرفت (پیوند)پوستی

3-اسکلروتراپی(تزریق دارویی در واریسهای اندام تحتانی)

4-درمان دارویی بیمارانی که لخته در وریدهای عمقی (DVT)دارند،توصیه می شود در صورت مشاهده کبودی وسردی اندام ،زخم شدن عضو در زمینه عروقی ودیابت ،تعریق فراوان اندام ها ،احساس وجود توده در هر قسمت از بدن ،احساس ضربان در شکم ،خواب رفتن انگشتان دست،ورم در اندام ها ،لنگیدن در حین راه رفتن واحساس خستگی زودرس هنگام راه رفتن به این مرکز مراجعه کنند.

تلفن داخلی:

313-514

تلفن مستقیم:

 23031313-23031514   

ساعت ملاقات:

16- 14   

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.