به گزارش روابط عمومی بیمارستان : روزانه حدود 15 نفر به اين كلينيك مراجعه مي كنند كه اين افراد ، بيمار نيستند بلكه براي شناسايي و حذف ريسك فاكتورها و تقويت سلامتي خود مراجعه مي كنند. نكته جالب اين است كه مراجعه كنندگان تاكيد مي كنند بيمار نيستند و مي خواهند در آينده نيز بيمار نشوند و در اين خصوص راهنمايي مي خواهند.اين كلينيك از شنبه تا چهارشنبه در ساعاتاداري با حضور يك متخصص پزشكي اجتماعي فعال است و تمامي افراد مي توانند به آن مراجعه كنند. فرد پس از مراجعه مورد بررسي قرار مي گيرد و عوامل خطر بيماري ها درمورد وي شناسايي مي شود و متخصص با ارايه برنامه هاي مشخص كمك مي كند تا اين عوامل خطر را حذف كنند . افراد در هر گروه و سني مي توانند به اين كلينيك مراجعه كنند و براي هر گروه سني يك برنامه مشخص و مخصوص آن سن و جنس وجود دارد.

فایل‌ها