بسمه تعالی

          در روز سه شنبه مورخ 97/5/23 جلسه شورای پژوهشی در دفتر معاون محترم آموزشی برگزار گردید .

در این جلسه  6  طرح پژوهشی  و 2 مقاله از مقالات اعضای محترم هیات علمی  مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به شرح ذیل می باشد :

 

الف) طرح آقای دکتر خردمند به شماره  14432 با عنوان« بررسی متغیرهای ژنتیکی با مقدار متادون مصرفی در بیماران ایرانی تحت درمان نگهدارنده متادون» با توجه به هزینه کل 298/000/000 ریال تایید و  جهت تصویب به دانشگاه ارسال گردید.

 ب) طرح آقای دکتر  عابدی یکتا به شماره 11543 با عنوان« تعیین ارزش اعتباری تخمین حداکثر اکسیژن مصرفی بر اساس نسبت ضربان قلب ماکزیمم به ضربان قلب حین استراحت در زنان سالم غیر ورزشکار» تصویب شد و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات در مورد تعداد نمونه  و مشاوره با آقای دکتر شکر ریز به کمیته اخلاق دانشگاه ارسال گردد.

پ) طرح آقای دکتر دوازده امامی  به شماره 14219 با عنوان «هنجاریابی نسخۀ فارسی مصاحبۀ بالینی ساختاریافته برای علایم اضطراب جدایی و پرسشنامۀ اضطراب جدایی در بزرگسالی» تصویب  و مقرر شد پس از تغییر الف) عنوان ب) کاهش هزینه ج) انجام اصلاحات توسط دکتر شکر ریز به کمیته اخلاق دانشگاه ارسال گردد.

ت) طرح آقای دکتر امین نوروزی و خانم آهنگری به شماره 13718 با عنوان« مقایسه دو جریان الکتریکی اینترفرنشیال و اولتراریز در کاهش درد بیماران مبتلا به زانو درد» پس از انجام الف ) مشخص شدن عوامل مخدوش گر  ب) اصلاح متدولوژی ج)مشاوره با آقای دکتر سجادی و آقای دکتر شکر ریز ، مجددا در شورای پژوهشی بعد مطرح گردد.

ج) طرح آقای دکتر سجادی به شماره 12143  با  عنوان «بررسی آسیب های غضروفی و منیسک همراه باپارگی اولیه رباط صلیبی قدامی زانو » تصویب و مقرر گردید پس از اصلاحات جزئی مطروحه به کمیته اخلاق دانشگاه ارسال گردد.

د) طرح آقای دکتر نیاقی به شماره 11456 و تغییر نام مجری اصلی به آقای دکتر حقیقت خواه با توجه به اینکه آقای دکتر حقیقت خواه عضو هیات علمی دانشگاه شهدا هستند مورد تصویب این واحد قرار نگرفت.

ن) مقاله منتج از طرح تحقیقاتی خانم دکتر آزاده شعبانی با عنوان «اثر مکمل یاری ترکیب سلنیوم و پروبیوتیک بر روی متابولیسم انسولین و پروفایل های لیپیدی در زنان مبتلا به سندروم پلی کیستیک تخمدان» به عنوان گزارش نهایی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

ه) مقاله منتج از طرح تحقیقاتی خانم دکتر مهشید قاسمی با عنوان « مقایسه تاثیر زنجفیل و مکمل ویتامین D3 بر فاکتورهای التهابی و شدت درد در بزرگسالان مبتلا به کمر درد» به عنوان گزارش نهایی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

فایل‌ها