جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > ویژه پرسنل  

هر سازمانی که تحت مدیریت علمی اداره شود لا جرم برای هدایت منطقی فعالیتهای خود نوعی از انواع برنامه ریزی استراتژیک را به عنوان ابزار مدیریتی لازم بایستی انتخاب کند.

برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان طالقانی از سال 1383 نهادینه شده  و هر ساله با مشارکت اعضای کمیته استراتژیک برنامه استراتژیک تدوین و بازنگری می گردد. در آخرین بازنگری ، این برنامه با هدف تحقق استانداردهای اعتبار بخشی، ایمنی بیمار و حاکمیت بالینی و نیز استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه IMS  و با مشارکت کلیه مسئولین واحدها تدوین گردیده است. برنامه های استراتژیک به صورت برنامه های عملیاتی یا بهبود کیفیت، در کلیه واحدهای بیمارستان جاری می گردد و در مقاطع زمانی مشخص از نظر میزان اجرا و پیشرفت پایش می گردند. این برنامه ها به صورت مکانیزه در نرم افزار مدیریت یکپارچه بیمارستان طالقانی ثبت شده و میزان پیشرفت آنها توسط مسئولین پروژه ها  درج می گردد. کلیه برنامه های استراتژیک بیمارستان و واحدها در این نرم افزار قابل مشاهده می باشد. ضمناً نسخه چاپی این برنامه ها در کلیه واحدها موجود است و چشم انداز و خط مشی بیمارستان به صورت تابلو در کلیه قسمتهای بیمارستان نصب گردیده است. در ذیل مأموریت، چشم انداز و ارزشهای بیمارستان که در سال 91 بازنگری گردیده است ارائه شده است:

مأموریت

خانواده بزرگ بیمارستان طالقانی با ارائه خدمات تشخیصی، مراقبتی، درمانی به بیماران و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به فراگیران علوم پزشکی بر آنست تا به مراجعین خود مطلوبترین خدمت را در سطح استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهد.

چشم‌انداز ما

ما می خواهیم تاسال 1394  به عنوان یکی از سه بیمارستان دانشگاهی برتر کشور و اولین بیمارستان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه شهید بهشتی باشیم.

ارزش‌هاي ما

کسب رضایت خالق هستی با:

  1. تحقق ایمنی بیماران و کارکنان
  2. رعایت حقوق بیماران ، همراهان ، فراگیران ، اساتید و کارکنان
  3. رعایت اخلاق حرفه ای
  4. رضایتمندی اساتید و کارکنان

رضایتمندی بیماران، همراهان ، فراگیران ، اساتید و کارکنان

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 230311 -021

پست الکترونیک: taleghani@sbmu.ac.ir