سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > ویژه پرسنل > در ارتباط با استانداردهای اعتباربخشی  

 

 

اعتباربخشی به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرایندهای مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت به عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند جهت تامین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظایف خطیر خود در حوزه مراقبتی یاری می نماید.

بخشی از مقدمه کتاب استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران

مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان-دکتر سید سجاد رضوی

 

راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش های درمانی

راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحدهای پاراکلینیک

راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحدهای اداری و مالی

 

   دانلود فایل : اقدامات انجام شده در حوزه استانداردهای اعتباربخشی           حجم فایل 76 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 230311 -021

پست الکترونیک: taleghani@sbmu.ac.ir