چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ - 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت آموزش > امور فراگیران > برنامه و اسلایدهای آموزشی گروه هاي آموزشی > اسلایدهای آموزشی گروه غدد  
   دانلود فایل : روشهای تزریق انسولین           حجم فایل 3439 KB
   دانلود فایل : برخورد بالینی با هیپوگلیسمی           حجم فایل 152 KB
   دانلود فایل : LABORATORY TESTS FOR EVALUATION OF THYROID DISORDERS           حجم فایل 1053 KB
   دانلود فایل : استانداردهاي خودپایشی قند خون           حجم فایل 5354 KB
   دانلود فایل : Screening for type 2 diabetes and population mortality           حجم فایل 3149 KB
   دانلود فایل : Rickets and osteomalacia           حجم فایل 3246 KB
   دانلود فایل : Obesity for medical students           حجم فایل 2388 KB
   دانلود فایل : Lantus           حجم فایل 838 KB
   دانلود فایل : Introduction To Screening           حجم فایل 448 KB
   دانلود فایل : Introduction to Endocrinology           حجم فایل 216 KB
   دانلود فایل : DM DKA           حجم فایل 142 KB
   دانلود فایل : Diabetic neuropathy and retinopathy           حجم فایل 304 KB
   دانلود فایل : cushing Syndrome           حجم فایل 234 KB
   دانلود فایل : Approach to Hypoglycemia           حجم فایل 1179 KB
   دانلود فایل : An introduction to nuclear medicine with respect           حجم فایل 2311 KB
   دانلود فایل : Endicrine Syestem           حجم فایل 5010 KB
   دانلود فایل : Management of Hyperglycemia           حجم فایل 893 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 230311 -021

پست الکترونیک: taleghani@sbmu.ac.ir