دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧ - 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > ویژه پرسنل > در ارتباط با استانداردهای اعتباربخشی > راهنمای ارزیابی استاندارهای اعتباربخشی بخش های درمانی  

 

 راهنمای ارزیابی استاندارهای اعتباربخشی بخش های درمانی

   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش جراحی           حجم فایل 5245 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش روانپزشکی           حجم فایل 2474 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش کودکان           حجم فایل 5375 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت پرستاری           حجم فایل 4923 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش مراقبت های ویژه نوزادان           حجم فایل 5375 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش بلوک زایمان           حجم فایل 5442 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش داخلی           حجم فایل 4977 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد کنترل عفونت           حجم فایل 4385 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش مراقبت های ویژه           حجم فایل 5368 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش اورژانس           حجم فایل 5426 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش دیالیز           حجم فایل 12824 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی           حجم فایل 4818 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش شیمی درمانی           حجم فایل 5331 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش مراقبت های ویژه قلبی           حجم فایل 5418 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش آنژیوگرافی           حجم فایل 5157 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش بیهوشی و اتاق عمل           حجم فایل 5140 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 230311 -021

پست الکترونیک: taleghani@sbmu.ac.ir