شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦ - 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشهای تشخیصی درمانی > بخشهاي بستری > بخشهای ویژه > NICU و نوزادان  

بخش NICU

بخش NICU  بیمارستان آيت ا... طالقاني یکی از بخشهای فعال آموزشی و پژوهشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ميباشد که در طبقه چهارم بیمارستان واقع است.

اين بخش داراي 18 تخت فعال مي باشد.

خدمات درمانی بخش

1. عفونت های دوران نوزادی ( عفونت خون، مننژیت، پنومونی، عفونت های موضعی و غیره )

2. زردی های دوران نوزادی ( تعویض خون، تزریق خون، فتوتراپی ،درمان های خوراکی زردی و غیره )

3. نارسایی های تنفسی دوران نوزادی ( تزریق سورفاکتانت، گذاشتن چست تیوپ و غیره )

4. نوزادان نارس، مخصوصاً با وزن کمتر از 1000 گرم ( فراهم آوردن شرایط محیطی مناسب، تغذیه، تغذیه وریدی و غیره )

5. تمامی نوزادان محتاج تهویه مکانیکی به هر علتی ( HMD ، TTN ، آسپیراسیون کلرنیوم،عفونت های ریوی، سندرم های نشت هوا، آترزی ریوی ، هرنی های دیافراگماتیک و سایر موارد )

6. بیماری های قلبی دوران نوزادی که محتاج جراحی نباشند.

7. موارد جراحی های دوران نوزادی قابل انجام در سطح امکانات بیمارستان.

8. موارد PPHN و CLP

9. بیماری های متابولیک و غددی قابل درمان دوران نوزادی ( هیپوگلیسمی، هیپو کلسمی، اختلالات سدیم و پتاسیم، CAH و غیره)

10. اختلالات سیستم عصبی مرکزی قابل درمان ( تشنج های دوران نوزادی، آسفیکسی های قبل و بعد از زایمان، میکرو و هیدروسفالی، مننگومیلوسل و غیره )

11. تمامی بیماری های دوران نوزادی که در سطح امکانات بیمارستان و بخش قابل درمان باشند

رییس بخش : دكتر علی حفیظی

معاون آموزشي بخش : دكتر علی ناصح

اعضا هیئت علمی :

دکتر علی حفیظی

دکتر علی ناصح 

دکتر محمود مقیمی

سرپرستار بخش : سیده زینب کابلی

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 230311 -021

پست الکترونیک: taleghani@sbmu.ac.ir