جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
صفحه اصلي > درمانگاهها  

  بیماران محترم می توانند جهت اخذ نوبت درمانگاه مورد نظر خود برای روزهای آینده بعد ، همه روزه با شماره تلفن 23031505 تماس حاصل نمایند.

همراه داشتن کارت ملی و دفترچه بیمه در هنگام مراجعه به پذیرش درمانگاه الزامی است.

درمانگاه  ارتوپدی در روزهای شنبه و چهارشنبه صبح جهت کلیه بیماران ارتوپدی و در روز یکشنبه صبح فقط پذیرای بیماران با مشکل زانو و ارتروسکوپی و روزهای سه شنبه صبح فقط پذیرای بیماران با مشکل ارتوپدی اطفال و ستون فقرات و سه شنبه عصر فقط مخصوص ارتوپدی دست می باشد.

 درمانگاه هایی که با نمایش داده شده اند کلینیک ویژه هستند.

 

جهت استفاده از سامانه نوبتدهی اینترنتی به آدرس http://taleghani.nobat.sbmu.ac.ir مراجعه نمایید.

جهت استفاده از سامانه نوبتدهی اینترنتی در داخل بیمارستان به آدرس http://nobat.tal.net مراجعه نمایید.

جهت دریافت کد سه رقمی پزشک مورد نظر خود و سهولت استفاده از نوبت دهی تلفنی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت اپلیکیشن موبایلی (نسخه اندرویدی) نوبت دهی درمانگاه و نصب روی گوشی همراه خود  اینجا کلیک کنید.

 

 

تاریخ به روزرسانی 97/8/23

 

نام درمانگاه/ایام هفته

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

صبح

عصر یا ویژه

صبح

عصر یا ویژه

صبح

عصر یا ویژه

صبح

عصر یا ویژه

صبح

عصر یا ویژه

صبح

طب پیشگیری

دکتر عباچی زاده

-

دکتر محسنی

-

دکتر شکرریز

-

دکتر عباچی زاده

-

دکتر محسنی

-

-

فک و صورت

گروه دکتر تبریزی

-

گروه دکتر دالبند

-

گروه دکتر اخلاقی

-

گروه دکتر بهنیا

-

 

-

-

گروه دکتر مهاجرانی

-

گروه دکتر جعفریان

دکتر تبریزی

گروه دکتر شمس

-

گروه دکتر خجسته

-

-

دندانپزشکی

دکتر وحیدی

-

دکتر دولتی

-

دکتر وحیدی

-

دکتر دولتی

-

دکتر وحیدی

-

دکتر دولتی

-

دکتر وحیدی

-

دکتر دولتی

-

دکتر وحیدی

-

دکتر دولتی

-

دکتر وحیدی

-

دکتر دولتی

درمانگاه زنان

گروه دکتر صالح پور

-

گروه دکتر سحرخیز

دکتر یغمایی

-

دکتر حسینی

گروه دکتر باروتی

دکتر شعبانی

گروه دکتر یغمایی

دکتر حسینی-

دکتر شعبانی

 

گروه دکتر یاسایی

-

گروه دکتر یغمایی

دکتر یغمایی

 

 

دکتر یغمایی

واکسینا سیون و تنظیم خا نواده

 

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

بیهوشی

گروه دکتر داهی

-

گروه دکتر وثوقیان

-

گروه

دکتر مشاری

-

گروه دکتر داهی

-

گروه دکتر مشاری

-

گروه دکتر داهی

-

-

ارتوپدی

گروه دکتر ابراهیم پور

-

گروه دکتر سجادی(زانو)

دکتر زندی

-

دکتر اخوت پور

گروه دکتر زندی

-

گروه دکتر شفقی(زانو)

دکتر اخوت پور-دکتر بهروز گیوه چیان 

گروه دکتر اخوت پور(دست)

 

دکتر سجادی

-

گوارش

دکتر شاهرخ

دکتر اسدزاده

دکتر حاتمی

دکتر صادقی

گروه

دکتر عبدی

دکتر شاهرخ

گروه دکتر شریفیان

دکتر عبدی

گروه

دکتر صادقی

 

-

-

هپاتیت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

طب سوزنی

-

-

-

دکتر حیدرنیا

 

-

دکتر حیدرنیا

-

-

-

-

-

عفونی

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اطفال

 

-

دکتر ناصح

 

دکتر ناصح

-

-

-

-

-

دکتر مقیمی

-

-

اورولوژی

-

دکتر علامه

 

-

دکترعلامه

-

-

-

-

-

دکتر عابدی

-

طب سالمندان

دکتر طاهری

-

-

-

دکتر طاهری

-

-

-

-

-

-

قلب

گروه دکتر کروندی

دکتر کروندی

گروه دکتر

قیداری

دکتر

قیداری

گروه دکتر

بیرانوند

دکتر

کروندی

گروه دکتر

قیداری

دکتر

قیداری

گروه

دکتر

پیرانفر

-

گروه

دکتر

پیرانفر

طب فیزیکی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پزشکی ورزشی

دکترپورسعید

-

دکتر حسبی

-

دکتر عابدی یکتا

-

دکتر

پورسعید

 

-

دکتر

حسبی

 

-

دکتر عابدی یکتا

داخلی مغز و اعصاب

 

دکتر

بخشنده مقدم

-

-

-

دکتر

بخشنده مقدم

-

-

-

دکتر

بخشنده مقدم

-

-

جراحی قفسه سینه

 

-

-

-

-

-

-

-

-

دستیاران تخصصی

-

-

نوار مغزی EEG

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ریه

 

 

-

-

-

-

-

-

دکتر فرد موسوی

-

-

-

-

جراحی عمومی

گروه دکتر

کمانی

-

-

دکتر کمانی

 

گروه دکتر نجات اللهی

دکتر نجات الهی

 

-

دکتر حسنی

دستیاران تخصصی

دکتر انارکی

-

جراحی عرو ق

گروه دکتر حسنی

-

-

-

-

-

دستیاران فوق تخصصی

-

دستیاران فوق تخصصی

-

-

جراحی کبد مجاری صفراوی و پیوند اعضا

 

-

-

-

-

گروه

دکتر

نجات الهی

-

-

-

-

-

-

گوش و حلق و بینی

گروه

دکتر

اسدی-

گروه

دکتر

گلجانیان

-

گروه

دکتر

گلجانیان

 

دکتر اسدی

گروه

دکتر

صفوی نایینی

دکتر گلجانیان

گروه

دکتربراتی

دکتر اسدی

گروه

دکتر

کاظمی

دکتر گلجانیان

گروه دکتر اسدی

شنوایی سنجی

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

گفتار درمانی

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

غدد

گروه

دکتر

حبیبی معینی

 

-

گروه

دکتر

ولی زاده

-

-

-

گروه

دکتر

سروقدی

-

گروه

دکتر

حسین پناه

-

گروه دکتر علمداری

FNA تیروئید

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

گروه دکتر علمداری

 

دیابت

دکتر ترابی

-

دکتر ترابی

-

-

-

-

-

دکتر ترابی

-

دکتر ترابی

تغذیه

-

-

-

 دکتر نصرالله زاده

کارشناس درمانگاه

 

-

-

-

-

-

کارشناس درمانگاه

چاقی

-

-

-

-

دکتر بنی هاشم

 

-

-

-

-

-

-

پیشگیری سرطان زنان

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پزشکی قانونی

 

دکتر رخشان

-

دکتر رخشان

-

دکتررخشان

-

دکتررخشان

-

دکتررخشان

-

دکتررخشان

هماتولوژی

گروه

دکتررضوانی

-

گروه

دکترسالاری

دکتر حقیقی

-

دکتر قدیانی

گروه

دکترتبرایی

  -

دکترحقیقی

دکتر پرخیده

-

-

گروه

دکترقدیانی

دکتر

سالاری

-

پیوندمغزاستخوان

 

-

-

گروه دکتر

مهدیزاده

 

-

-

-

دکتر

پرخیده

-

-

-

-

شیمی درمانی

کارشناس درمانگاه

 

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

-

کارشناس درمانگاه

کلیه

گروه

دکتر

باقری

 

دکتر

قدیانی

گروه

دکتر

قدیانی

دکتر

قدیانی

گروه

دکتر فلک نازی

دکتر قدیانی

گروه

دکتر فلک نازی

دکتر قدیانی

گروه

دکتر

باقری

 

دکتر

قدیانی

گروه

دکتر

قدیانی

روانپزشکی

دکتر

فرهادی نسب

 

دکتر

نیشابوری

-

دکتر

خردمند

دکتر

یاسمی

دکتر

بنی هاشم

دکتر خردمند

دکتر یاسمی

دکتر نیشابوری

 

دکتر

شمسی

-

 

سلامت جنسی

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

روانشناسی

 

دکتر مسجدی آرانی

 

دکتر جعفری

دکتر بختیاری

دکتر بختیاری

دکتر اصل ذاکر

آقای نوری

دکتر مسجدی آرانی

دکتر مسجدی آرانی

دکتر دوازده امامی

دکتر دوازده امامی

-

کلینیک حافظه

دکتر طاهری

 -کارشناسان

-

  کارشناسان

-

دکتر طاهری

- کارشناسان

دکتر طاهری

کارشناسان

-

کارشناسان

-

کارشناسان

داخلی و فشار خون

دکترترابی-دکتراخلاقی

دکترپیرصالحی

 

دکترترابی-

دکترپیرصالحی

دکتراخلاقی

دکتراخلاقی

-

دکتراخلاقی

دکترپیرصالحی

دکتر ترابی

دکترترابی

دکتر ترابی

جراحی کولورکتال

 

-

-

-

-

-

-

گروه دکتر انارکی

-

-

-

-

جراحی ترمیمی

-

-

گروه دکتر مقیمی

 

-

-

-

-

-

-

-

-

روماتولوژی

-

دکتر حاجی هاشمی

 

-

دکتر فرساد

-

-

-

-

-

-

-

کلینیک درد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ژنتیک پیوند

-

-

-

دکتر صیاد

 

-

-

-

-

-

-

-

سایکوسوماتیک

 

 

دکترشمسی

 

-

دکتر شمسی

-

دکتر بنی هاشم

-

دکتر بنی هاشم

-

دکتر حمدیه

-

-

ترک سیگار و الکل

-

-

-

-

-

-

دکتر خردمند

-

-

-

-

بیماری های التهابی روده

دکتر اسدزاده

-

-

-

دکتر اسدزاده

-

-

-

-

-

کارشناسان

پانکراتو بیلیاری

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

دکتر اسدزاده

-

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

-

IBS (سندروم روده تحریک پذیر)

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

دکتر صادقی

-

-

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 230311 -021

پست الکترونیک: taleghani@sbmu.ac.ir

 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.